చాణక్య నీతులు (భాగం - 2)

చాణక్య నీతులు (భాగం - 2)

చాణక్య నీతులు (భాగం - 2)
 

13. పాలకులు ప్రజాగ్రహానికి గురికాకుండా ప్రజాభీష్ట ప్రకారం పరిపాలించాలి. (ప్రజల ఉదాసీనతని అలుసుగా తీసుకుని పాలకులు చేయని ఘోరం లేదు.)

14. విదేశీయులు పరిపాలిస్తే ధనము వారి దేశమునకు తరలించుకుని పోతారు. (ఆనాడు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం అదే చేసింది. నేడు సోనియా పాలనలో(2006 నుండి -2014 వరకు) ఇదే జరుగుతుంది.)

15. మంత్రులు ఉన్నతాదికారులలో విదేశీయులను నియమించరాదు.

16. విదేశీయులు లాభార్జన దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిపాలన సాగించవచ్చు. (వరల్డ్ బ్యాంక్ మరియు మల్టినేషనల్ సంస్థలు దేశానికి చేస్తున్న మేలు ఏంటో?)

17. మానవుడు సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరితో మిత్రత్వం సలపాలి.

18. వ్యవసాయం చేసే రైతులు, పశు పోషకులు, వ్యాపారస్థులు కూడా ఆయుధ శిక్షణ పొందాలి. దీనివలన వీరు శత్రువుల నుండి తమనుతాము రక్షించుకోవడమే కాకుండా దేశ రక్షణ సమయంలో సైనికులుగా మారి శత్రువులపై విరుచుకు పడతారు.

19. విదేశీ పాలకులు తమకు లాభం లేదనుకున్నప్పుడు దేశాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసి తమదేశానికి వెళ్లిపోవచ్చు.

(అలాద్దిన్ ఖిల్జీ అనే క్రూరుడు పోతూ పోతూ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి గ్రంధాలయం ఆయన తక్షశిలని తగలేబెట్టేశాడు. అది పూర్తిగా ద్వంశం కావడానికి దాదాపు రెండు నెలల సమయం పట్టింది. దీనిలో ఉన్న ఎన్నో విలువైన గ్రంధాలు కాలి భూడిద అవ్వడం వలన దేశ భవిష్యత్తు, దేశ తలరాత మారిపోయి ప్రజలు దిక్కుతోచని చదువులతో అల్లాడి పోతున్నారు. అతడివల్లనే మన సైంటిఫిక్ గ్రంధాలన్నీ తగలబడిపోవడం వలన హైందవ పరిశోధనలు ఆగిపోయాయి. మన శాస్త్రాల్లో ఉన్న సైన్సుని సరైన జవాబులు చెప్పడానికి ఇబ్బంది అవుతోంది. అంతేకాదు, వాడు 1500మంది ఆచార్యులు అంటే ఇప్పటి యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్లనికూడా అక్కడే ఒకేసారి దారుణంగా చంపాడు. మన విజ్ఞానానికి సర్వర్ లాంటిది ఆ యూనివర్సిటీ మరియూ నలందా విశ్వవిద్యాలయమూనూ.)