Lord Vishnu - Achyutashtakam

Song : Achyutashtakam

Singers : G Gayathri Devi - S Saindhavi - R Shruti