ఆత్మహత్య ఒక పాతకం!

ఆత్మహత్య ఒక పాతకం!

Originally Written by Jayaram V
Translated into Telugu by "Rushivarya"

"హైందవ ధర్మం" ఆత్మహత్యను ఆమోదించదు. ఒక కుటుంబంలో ఎవరైనా ఆత్మహత్యకు పాల్పడితే ఆ కుటుంబ సభ్యులకు సమాజంలో అవమానం ఎదురవుతుంది మరియు చెడు కీర్తి తెస్తుంది. వారు ఆకరికాలం వరకు ఆ జ్ఞాపకంతో బాధపడుతూ జీవిస్తూ ఉండిపోతారు. అలానే లోకం అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వలేక కొన్ని కుటుంబాలు మాత్రం కీర్తి పోతుందన భావనతో బయటకు తెలియనీయకుండా విషయాన్ని దాచేస్తుంటారు. అందువల్ల, హైందవ కుటుంబాలలో అనేక ఆత్మహత్యలు నివేదించబడవు.

  కుటుంబ సభ్యులకు పురుషుల ఆత్మహత్య కంటే మహిళల ఆత్మహత్య వలన మరింత సామాజిక అవమానకరం కారణమవుతుంది. తరచుగా ఫిర్యాదులు, కోర్టు కేసులు మరియు నేర విచారణ అనేవి అనేకంగా దారితీస్తుంటాయి.

 ఆత్మహత్య అనేది భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఉన్న తీవ్రమైన సమస్య. దీనివల్ల ఎక్కువగా ఆర్థిక సంక్షోభం, అనారోగ్యం, సాంఘిక ఒత్తిళ్లు కుటుంబ సమస్యలు మరియు ఇతర కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యంపై దెబ్బతీసి బాధిస్తుంటాయి.
నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (NCRB) విడుదల చేసిన ఒక నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో 2010 to 2012 సంవత్సరాలలో మొత్తం 1,35,585 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు.

 ఐదు రాష్ట్రాలలో.. తమిళనాడు (16,927), మహారాష్ట్ర (16,112), పశ్చిమ బెంగాల్ (14,957), ఆంధ్రప్రదేశ్ (14,238), కర్ణాటక (12,753) 53% శాతం ఆత్మహత్యలు అయ్యాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఆత్మహత్యల శాతం 20% నుండి 25% వరకు కుటుంబ సమస్యలు మరియు అనారోగ్యం వలన జరుగుతున్నాయి.

 ఇటీవల కాలంలో వ్యక్తిగతం లేదా సామాజిక కారణాల పరిష్కారానికి, ప్రభుత్వం లేదా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించేందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోవడమో లేదా ఆత్మహత్య చేసుకుంటామని బెదిరించడమో చేయడం సాదారణంగా అయిపొయింది. నిర్దిష్ట సందర్భాల్లో ఇది స్వీయ త్యాగం యొక్క విశిష్ట చర్యగా అంగీకరించబడేలా చేస్తున్నారు.

 "హైందవ ధర్మం"లో మానవ జీవితం చాలా విలువైనది. ఇది వందల మరియు వేల జననాల తరువాత సాధించేది మరియుమోక్షాన్ని సాధించడానికి ఒక ప్రత్యేక అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ఆకరికి దేవతలు కూడా "మోక్షం" కొరకు ఈ భూమికి మీద రాక తప్పదు, మానవులుగా జన్మించకపోతే ఈ అవకాశము లేదు. అందువల్ల తమ బాధ్యతల నుండి తప్పించుకోవడానికో లేదా ఇతరులకు బాధను కలిగించేలా చేసేన్దుకో ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం అనేది చాలా తీవ్రమైన తప్పు. ఇది వారి ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని దెబ్బతీస్తుంది, కొంతమంది జీవితాల నుండి విమోచన మార్గంలో వాటిని తిరిగి ఉంచేస్తుంది, వారి పతనానికి చీకటి నరకాల్లోకి తెచ్చే అవకాశాన్ని కూడా బహిర్గతం చేస్తుంది.


హైందవ ధర్మంలో ఒకవేళ ఆత్మహత్య అనుమతి ఉన్నప్పుడు?:

Suicide in Hinduism


పురాతన కాలంలో, కొన్ని పరిస్థితులలో ధర్మపరంగా లేదా ఆధ్యాత్మికంగా ప్రేరణ పొందినప్పుడు ఆత్మహత్య అనేది హైందవధర్మం కొన్ని సన్యాస సంప్రదాయాల్లో అనుమతించబడింది. ఇది స్వీయ త్యాగం లేదా పునరుద్ధరణకు ఆఖరి చర్యగా పరిగణించబడింది. ఇది మూడు విభిన్న మార్గాల్లో ఆచరించబడింది. నా అభిప్రాయం ప్రకారం, శరీర మూలకాలకు తిరిగి వచ్చిన మూడు విభిన్న మార్గాలను ఇది సూచిస్తుంది. భారతదేశం యొక్క పురాతన సన్యాస సంప్రదాయాల్లో సాధించిన స్వీయ త్యాగం యొక్క మూడు పద్ధతులు:

1. అగ్నిలోకి ప్రవేశించడం ద్వారా ఆత్మ నిర్మూలనం (అగ్నిప్రవేశం). ఇది శరీరాన్ని అగ్నికి సమర్పించుకోవడం.

2. నెమ్మదిగా ఆకలితో మరణంచడం (ప్రాయోపవేశం). ఇది శరీరాన్ని గాలికి సమర్పించడం జరుగుతుంది.

3. ఒక గుహలో లేదా భూగర్భంలోకి ప్రవేశించి, స్వీయ శోషణ స్థితిలో శ్వాసను నిలిపివేయడం ద్వారా మరణం (సమాధి). ఇది భూమికి శరీరానికి అర్పణగా ఇవ్వడం. అనేకమంది ఆధ్యాత్మిక గురువులు గతంలో ఈ విధంగా తమ జీవితాలను ముగించారు మరియు అభ్యాసం కొన్ని గురువు సంప్రదాయాల్లో ఇప్పటికీ వాడుకలో ఉంది.

• పైన పేర్కొన్న పరిస్థితులలో, ఈ విధంగా మరణం చివరకు జననాలు మరియు మరణాల చక్రం నుండి ఆత్మను విడుదల చేస్తుంది అని నమ్మేవారు. ఇది ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాల ఆఖరి దశలలో మాత్రమే అటువంటి చర్యలు అనుమతించబడతాయని తెలిసి ఉండాలి. ప్రకృతి యొక్క చివరి శేషము అనేది ఆత్మను స్వేచ్ఛను పొందకుండా నిరోధించడం.

• స్వీయ త్యాగం ద్వారా మరణం అనేది సన్యాస సంప్రదాయాల్లో మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. ఇది వేద సంప్రదాయంలో గృహనిర్వాహకులు కూడా అనుసరించబడింది. విమోచనం సాధించాలని కోరుకునే ప్రజలు పునరుద్ధరణ దశ (మానవ వనరుల) దశ అని పిలిచే మానవ జీవిత చివరి దశలో నెమ్మదిగా ఆకలి ద్వారా వారి శరీరాన్ని త్యాగం చేసేందుకు అనుమతించారు. కొన్ని తాంత్రిక విభాగాలలో, వ్యక్తిగత దేవతకు భక్తుడు శరీరాన్ని స్వయంగా త్యాగం చేసుకుని మొత్తంగా లొంగిపోవడం అనేది అత్యధిక భక్తి యొక్క గుర్తుగా సాధన అని సూచనలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి చర్యలు విమోచనకు దారి తీస్తుందని నమ్ముతారు.


ఎందుకు ఆత్మహత్య హైందవధర్మంలో ఖండించారు:

సాధారణ పరిస్థితులలో ఆత్మహత్య మరియు వివిధ కారణాల వలన హైందవధర్మంలో ఆత్మహత్య అనేది పాపంగా పరిగణించబడుతుంది. "మనుస్మ్రితి" అనే ధర్మశాస్త్రం చెప్పేది ఏమిటంటే.. సాధారణంగా వెళ్ళిపోయిన ఆత్మలకు ఇచ్చే నీరు, ఆత్మహత్య చేసుకున్నవారికి ఇవ్వరాదు అని.

• సంస్కృతంలో "సూసైడ్" (Suicide) అంటే ఆత్మహత్య లేదా నన్ను నేనే చేసుకునే హత్య అని. హైందవధర్మం ఆత్మహత్యను ఎందుకు ఒక పాపాత్మకమైన చర్యగా చూస్తుందో ఈ క్రింది కారణాల నుండి అర్థం చేసుకోవచ్చు.

1. హైందవధర్మంలో జీవితం అనేది పవిత్రమైనది, ఆకరికి కీటకాలు మరియు జంతువుల జీవితం కూడా. మానవ పుట్టుక మాత్రం ప్రత్యేకంగా విలువైనదిగా ఉంది. ఇది అనేక జననాలు మరియు మరణాల ముగింపులో మాత్రమే సాధించబడుతుంది. మానవులకు మాత్రమే వారి విముక్తి కోసం పనిచేయడానికి ఏకైక అవకాశంగా ఉంది. అటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని ఒక సొంత కర్మ కోసం వృధా చేసుకోవడం చాలా పాపం.

2. దేవుని సృష్టిలో, ప్రతి మానవునికి ప్రత్యేకమైన పాత్ర మరియు బాధ్యత ఉంది. ఒక కొడుకు, కుమార్తె, తండ్రి, తల్లి, సోదరుడు, సోదరి, స్నేహితుడు, లబ్ధిదారుడు, ఉపాధ్యాయుడు మొదలైనవాటిలో, ప్రతి వ్యక్తి ప్రపంచం, సమాజం యొక్క క్రమబద్ధమైన పురోగతిలో పాల్గొంటారు. స్వార్థపూరిత కారణాల వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకునే చర్య, కార్యక్రమాల ఆవశ్యకత, క్రమబద్ధమైన పురోగతి, కుటుంబ వంశమును భంగపరచడం ఇలా ఎన్నో విరుద్దమైన వాటికి కారణం అవుతుంది. ఇది స్పష్టంగా దేవుని మరియు అతని చట్టాలుకు ఒక అవిధేయతగా ఉంది.

3. చీకటి కోరికలు, దుష్ట ఉద్దేశ్యాలు, అజ్ఞానం మరియు మాయల ద్వారా ప్రేరణ పొంది చేసుకునేదే ఆత్మహత్య. అందుకు కారణం వారి విధులను నిర్వర్తించటానికి, వారి విమోచనకు పనిచేయడానికి భగవంతుడు ఇచ్చిన సమయాన్ని మరియు అవకాశాలను దుర్వినియోగం చేసుకోవడం. అందువలన, ఇది ఖచ్చితంగా ఒక చెడు చర్య మరియు చాలా చెడ్డ కర్మ.

4. మానవ పుట్టుక అనేది ఇతరులు, దేవతలు మరియు పూర్వీకులు పట్ల కొన్ని బాధ్యతలు కలిగి ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు అటువంటి విధులు గమనింపబడలేని స్థితిలో ఉండిపోతాయి. ఇది బాధ్యతాయుతమైన బాధ్యతల యొక్క స్థూల నిర్లక్ష్యం.

5. మానవ శరీరం దైవంతో సమానం. ఇది దైవ పోషణకు అనేక దైవ కార్యాలకు కారణం అయి ఉంది. శరీరము చనిపోయి ఉంటే, శరీరంలో నివశిస్తున్న దైవత్తులు వారి పోషణను కోల్పోతారు. మానవులు ఆత్మహత్యల ద్వారా శరీరాన్ని కోల్పోయేటప్పుడు ఆ దైవత్తులు కోపానికి గురవుతారు.


పరిణామాలు:

సనాతనధర్మం విశ్వాసాల ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకుంటే, అతడు నరకాన్ని లేదా స్వర్గానికి వెళ్లడు. భూమి యొక్క చైతన్యంలో ఒక చెడ్డ స్ఫూర్తిగా మిగిలిపోతాడు. భూమ్మీద అతను ఊహించిన జీవితాన్ని పూర్తి చేసేవరకు లక్ష్యరహితం చేస్తాడు, తరువాత అతను నరకానికి వెళ్లి మరింత తీవ్రంగా బాధపడతాడు. అంతిమంగా అతను తిరిగి మళ్ళీ భూలోకములో జన్మించి తన పూర్వ కర్మను పూర్తి చేయడానికి మరోసారి మొదటనుండి మొదలుపెడతాడు.

  ఆత్మహత్య వలన కూడా స్వర్గంలో ఉండే వారి పూర్వీకుల యొక్క బస బాధిస్తుంది. ఇది వారి బలాన్ని అణగదొక్కి మళ్ళీ భూమికి తిరిగి రావడానికి త్వరితం చేస్తుంది.

  చివరగా, ముందు చెప్పినట్లుగా ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి ఆత్మహత్యకు పాల్పడితే ప్రతికూలంగా, సామాజికంగా హోదా మరియు కుటుంబ గౌరవానికి బంఘం కలిగిస్తుంది.

ఆత్మహత్య ఆలోచనలకు అనుగుణంగా:

ముందు పేర్కొన్న మూడు పద్ధతులు తప్ప, హైందవధర్మం ఎలాంటి రూపంలో కూడా ఆత్మహత్యకు మద్దతు ఇవ్వడు. ఇది ఒక చెడు కర్మ, ఒక నైతిక పాపం. ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారు భయంకరమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఆత్మహత్య యొక్క ఆలోచనలు ఒకరి మనసులోకి ప్రవేశించినప్పుడు, ఈ క్రింది ఆలోచనలతో ప్రభావవంతంగా ఎదుర్కోవాలి.

1. భూమి మీద పొందే మనుష్య జీవితం ఒక అరుదైన అవకాశం. దానిని ససేమిరా వృధా చేసుకోకూడదు.

2. యోగ మరియు ఇతర ఆధ్యాత్మిక పద్ధతులను సానుకూల ఆలోచనలను అలవరచుకోవటానికి సాధన చేయండి.

3. మీ కంటే ఎక్కువ ప్రయోజనం కనుగొనండి.

4. ఆధ్యాత్మికత గురించి మంచి పుస్తకాలను చదువుకోండి లేదా మార్గదర్శకత్వం కొరకు ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువును కనుగొనండి.

5. నిర్లిప్తత, భక్తి, అంతర్గత స్వచ్ఛత అనేవి మీ మనసును తెలిసేలా సాధన చేయండి.

6. నొప్పి, బాధ, నిరాశ మరియు ప్రతికూలతతో బాధపడకుండా మానసిక పునరుద్ధరణ కోసం అభ్యసించండి.

7. కుటుంబం లేదా సామాజిక ఒత్తిళ్లతో బాధపడుతున్నట్లయితే, కొత్త స్నేహితులను కనుగొనడం, మీ నివాస స్థలం నుంచి మారుతుండడం, లేదా క్రొత్త స్థలానికి వెళ్లడం గురించి ఆలోచించండి.

8. ఇతరులకు సహాయపడటం, సమాజంలో బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా నడుచుకోవడం, పర్యావరణం కోసం పని చేయడం గురించి ఆలోచించండి.

9. జరుగుతున్న దాని గురించి మీ కుటుంబంతో మాట్లాడండి.

10. వైద్య సహాయం కోరండి.