శ్రీరాముని జీవితానికి దగ్గర పోలికలతో ఉండే కాకరాట్ అనే కార్టూన్ పాత్ర

శ్రీరాముని జీవితానికి దగ్గర పోలికలతో ఉండే కాకరాట్ అనే కార్టూన్ పాత్ర

రామాయణం నుంచి "శ్రీరాములవారి" జీవితానికి దగ్గర పోలికలతో ఉండే జపాన్ కార్టూన్ అయిన "డ్రాగన్ బాల్ జి"లో పాత్ర “కాకరాట్”!

చిన్నప్పటి నుండి ఈ కార్టూన్ ని చూస్తూ పెరిగాను..  ఈరోజు ఋషివర్యగా మీ ముందు ఉన్నాను అంటే ఈ పాత్ర నన్ను ఎక్కువగా ప్రేరణ చేసింది అని చెప్పవచ్చు.

ఈ కార్టూన్ చలనచిత్రం 1989వ సంవత్సరంలో జపాన్ లో ప్రసారం మొదలయ్యింది. 16వ శతాబ్దానికి చెందిన పురానతన చైనీయుడు అయిన 'వు చెంగెన్' వ్రాసిన Journey to the west నవల ఆదారంగా చేసుకుని ఈ అద్భుతమయిన పాత్రను తయారుచేసారు.

కాకరాట్: తాను ధర్మానికి, న్యాయానికి, మాటకి కట్టుబడి ఉంటాడు.
శ్రీరాముడు: తానే ధర్మం, ధర్మమే తాను అనే అవతారం రాములవారిది.

కాకరాట్: తాను దుష్టుల బారి నుండి లోకాన్ని కాపాడేందుకు అవసరాన్ని బట్టి 12 రకాల రూపాలను మార్చుకోగలడు.
శ్రీరాముడు: విష్ణు అంశ కనుక లోక కళ్యాణం కోసం ఎన్నో అవతారాలాను స్వీకరించారు.

కాకరాట్: సయాన్ వంశానికి చెందిన వ్యక్తి. వీరి ధర్మం, యుద్దాలు చేసి ప్రజలను కాపాడడం.
శ్రీరాముడు: సూర్య వంశానికి చెందిన వ్యక్తి. క్షత్రీయులు కనుక వీరి ధర్మం కూడా యుద్ధాలు చేసి ప్రజలను, రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి.

కాకరాట్: చిన్న వయసులోనే తన స్నేహితుడితో ఒక వృద్దుడి దగ్గర యుద్ద నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు.
శ్రీరాముడు: చిన్న వయసులోనే లక్ష్మణునితో విశ్వామిత్రుడి వెంట వెళ్లి ఎన్నో విద్యలు నేర్చుకున్నారు.

కాకరాట్: గురువుగారు విద్య నేర్పే సమయాలలో కొన్ని ప్రత్యేక శక్తులు ఇచ్చేవారు.
శ్రీరాముడు: విశ్వామిత్రుడు కూడా రామలక్ష్మనులకి కొన్ని ప్రత్యేక వరాలు ఇస్తూఉండేవారు.

కాకరాట్: వృద్ద గురువుగారు కాకరాట్ యొక్క నైపుణ్యాన్ని తెలుసుకునేందుకు పోట్లాడే ఒక ఆటకు పంపుతారు.
శ్రీరాముడు: విశ్వామిత్రుడు రాముడిని జరుగుతున్న ఒక యజ్ఞానికి భంగం వాటిల్లకుండా కాపలాగా ఉండేందుకు పంపుతారు.

కాకరాట్: పోటీ సమయంలో ఒక స్త్రీతో పోరాటం చేయవలసి వస్తుంది. ఇద్దరి నైపుణ్యాన్ని ఒకరికి ఒకరు మెచ్చి వివాహం చేసుకుంటారు.
శ్రీరాముడు: స్వయంవరంలో రాములవారి నైపుణ్యం ద్వారా ఆయన, సీతమ్మను వివాహం చేసుకుంటారు.

కాకరాట్: ఒకరినొకరు వదిలి ఉండలేని ప్రేమ.
శ్రీరాముడు: సీతారాములు ఒకరినొకరు క్షణం కూడా వదిలి దూరంగా ఉండలేనంత ప్రేమ.

కాకరాట్: అనుకోని పరిస్థితిలో దంపతులు అడవిలో నివసించాల్సి వస్తుంది.
శ్రీరాముడు: రాములవారు, సీతమ్మ అరణ్యవాసానికి వెళతారు.

కాకరాట్: అడవిలో నివశిస్తున్నప్పుడు, మాట్లాడే కొన్ని జంతువులతో స్నేహం కుదురుతుంది.
శ్రీరాముడు: రాములవారికి ఆంజనేయస్వామి, జాంబవంతుడు ఇలా పలురకాల మంది పరిచయం అవుతారు.

కాకరాట్: ఏదైనా విషయం ఉంటే స్నేహితులతో చర్చిస్తూ ఉంటాడు. చర్చించకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోడు.
శ్రీరాముడు: రాములవారు కూడా రోజూ స్నేహితులతో గడుపుతూ తగిన విషయాలపై చర్చిస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. 

కాకరాట్: ఇతనికి ఇద్దరు పురుష సంతానం.
శ్రీరాముడు: రాములవారికి లవకుశ ఇద్దరు పురుష సంతానం.

కాకరాట్: శత్రువుల నుంచి కొందరు నెమ్మదిగా తనకి స్నేహితులుగా మారతారు. 
శ్రీరాముడు: శత్రువుల నుంచి సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు మొదలయిన కొందరు నమ్మిన బంటుగా ఉంటారు.

కాకరాట్: ఒక శత్రువుని ఓడించేందుకు ఎంతో దూరం ప్రయనించవలసి వచ్చింది.
శ్రీరాముడు: రావణుడిని ఓడించేందుకు చాలా దూరం ప్రయాణించి వారధి నిర్మించారు.

ఇలా ఎన్నో విషయాలలో దాదాపుగా ఈ కార్టూన్ పాత్ర కాకరాట్ జీవిత ప్రయాణం, రామాయణం నుంచి శ్రీరాముని జీవితానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది.

నచ్చితే మీయొక్క భావనలను పంచుకోండి!  https://www.facebook.com/rushivarya