Category: మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం

బొడ్డు తాడు - Umbilical Cord

బొడ్డు తాడు - Umbilical Cord

పురాతన కాలంలో పిల్లల బొడ్డు తాడు దాచి పెట్టేవాళ్ళు. ఈవాళ అదే బొడ్డుని భద్రపరచటానికి...

కనుమరుగవుతున్న చీరకట్టు

కనుమరుగవుతున్న చీరకట్టు

తర తరాలుగా ఊరూ వాడలకు చెక్కుచెదరని పేరు ప్రతిష్ఠలు తెచ్చి వన్నె చేకూరుస్తున్నది...

ముగ్గు విశిష్టత

ముగ్గు విశిష్టత

ఏ స్త్రీ అయితే దేవాలయంలోనూ, అమ్మవారు, శ్రీ మహావిష్ణువు ముందు నిత్యం ముగ్గులు వేస్తుందో,...

అయ్యప్పమాల వెనుక అంతరార్ధం

అయ్యప్పమాల వెనుక అంతరార్ధం

అయ్యప్పమాల వెనుక అంతరార్ధం | కానీ ప్రస్తుతం జర్గుతున్నది ఏమిటి?

ఆచారాలు అభీష్టసిద్దులు

ఆచారాలు అభీష్టసిద్దులు

సవరణ: ఉన్నత్వం కాదు - "ఔన్నత్యం"

అతిధి సత్కారంతో మనకు వచ్చే 'పంచ దక్షిణ యజ్ఞ' ఫలితం

అతిధి సత్కారంతో మనకు వచ్చే 'పంచ దక్షిణ యజ్ఞ' ఫలితం

అతిధి సత్కారంతో మనకు వచ్చే 'పంచ దక్షిణ యజ్ఞ' ఫలితం

అలా౦టి జీవితం వ్యర్ధం

అలా౦టి జీవితం వ్యర్ధం

అలా౦టి జీవితం వ్యర్ధం

అతిధిని నిరాశ పెడితే ఏమవుతుంది?

అతిధిని నిరాశ పెడితే ఏమవుతుంది?

అతిధిని నిరాశ పెడితే ఏమవుతుంది?