Category: పురాణ గాధలు

మహాభారతం

మహాభారతం

యుగాలు మారినా మానవ నైజాలలో, ప్రవృత్తులలో పెద్దగా మార్పులు రావని మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది....

మహాభారతం నుండి మనం గ్రహించవలసిన అయిదు జీవిత సత్యాలు

మహాభారతం నుండి మనం గ్రహించవలసిన అయిదు జీవిత సత్యాలు

జీవితంలో అనేకసార్లు మనం కొన్ని క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. అందువలన,...

పురాణం - భాగం 2 || పురాణం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి?

పురాణం - భాగం 2 || పురాణం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి?

పురాణం యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి?

పురాణం - భాగం 3 || పురాణం లక్షణములు

పురాణం - భాగం 3 || పురాణం లక్షణములు

పురాణములు ఎన్ని, పురాణముణకు ఎన్ని లక్షణములు ఉండాలి.

పురాణం - భాగం 4 || ప్రవచన కర్తల కర్తవ్యం ఏమిటి?

పురాణం - భాగం 4 || ప్రవచన కర్తల కర్తవ్యం ఏమిటి?

"పురాణం"లో ప్రవచన కర్తల కర్తవ్యం ఏమిటి?

పరశురామ కార్తవీర్యార్జునుడి యుద్ధ కథ

పరశురామ కార్తవీర్యార్జునుడి యుద్ధ కథ

ఆవు జోలికి వెళితే ఏమవుతుందో తెలుసా..!?

మన ఆచార, పద్దతులను వదిలేస్తే ఏమవుతుంది

మన ఆచార, పద్దతులను వదిలేస్తే ఏమవుతుంది

మన ఆచార, పద్దతులను వదిలేస్తే ఏమవుతుంది